Houtkabouters kleinschalige kinderopvang

Referenties

Referenties van andere vraagouders die een kindje bij ons hebben geplaatst zijn bij mij opvraagbaar.

Uiteraard worden wij op regelmatige basis gecontroleerd. Voor elke nieuwe plaatsing wordt er bijvoorbeeld een nieuwe risicio-inventarisatie gedaan.

We hebben in november 2014 onze laatste inspectie van het GGD gehad, het inspectierapport is ook bij mij opvraagbaar.

Inspectierapport

Hier lees je een stukje uit het inspectierapport van het GGD:

De gastouder is inhoudelijk op de hoogte van het pedagogisch beleid van de gastouderbureaus. Op het moment van de inspectie zijn er 2 kinderen aanwezig. Een eigen dochter van 4 en een gastkind van 3 jaar. Het gastkind wordt al lang opgevangen door de gastouder. Zij en de dochter van de gastouder kunnen goed met elkaar overweg. De gastouder heeft duidelijke idee├źn over de opvang van de kinderen. Ze verblijven in een uitdagende fantasievolle omgeving met veel passend spelmateriaal. De gastouder geeft aan dat ze een vrije opvoeding wil bieden waarbij een ritme belangrijk is maar niet alles heel gestructureerd verloopt.

Inzage

Referenties en inzage in mijn papieren kun je opvragen tijdens de 1e kennismaking. Papieren worden dan ter inzage klaargelegd tijdens het 2e gesprek. Van andere ouders die beschikbaar zijn als referentie krijg je desgewenst van ons een telefoonnummer.